IMAM DAN MUADZIN MASJID JABAL ARAFAH BATAM

JURAIS AL HAFIDZ, S.Ag

IMAM MASJID JABAL ARAFAH

UMAMMUL ANAM, S.Pd

IMAM MASJID JABAL ARAFAH

MUHAMMAD SYAHRUL

MUADZIN MASJID JABAL ARAFAH

FARRAS FIKRI RAIHAN

MUADZIN MASJID JABAL ARAFAH