KARYAWAN MASJID JABAL ARAFAH

SOSIAL DAN PENDIDIKAN

H. HARUNA HASYIM, LC

PEMBIMBING KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID JABAL ARAFAH

UMAMMUL ANAM, S.Pd

PENGAJAR PONDOK BAHASA ARAB MASJID JABAL ARAFAH

JURAIS AL HAFIDZ S.Ag

PENGAJAR RUMAH TAHFIDZ DAN PENGAJAR MADRASAH AHADIYAH MASJID JABAL ARAFAH

DINA

PENGAJAR MADRASAH AHADIYAH

AISYAH

PENGAJAR MADRASAH AHADIYAH

MAIMUNAH

PENGAJAR MADRASAH AHADIYAH

NADIA, S.Pd

STAF PERPUSTAKAAN UMUM MASJID JABAL ARAFAH

AN NISA’ MAY FITRI S.Pd

STAF PERPUSTAKAAN UMUM MASJID JABAL ARAFAH

SARANA DAN PRASARANA

ALVIN ILHAM CHANDRA

TEKNOLOGI DAN INFORMASI MASJID JABAL ARAFAH

ISMAIL

MAINTENANCE MASJID JABAL ARAFAH

KUSDIAWAN

PETUGAS TOWER DAN KUBAH MASJID JABAL ARAFAH

MUHAMMAD CAHYONO

PETUGAS TOWER DAN KUBAH MASJID JABAL ARAFAH

OPERASIONAL

ZULKARNAIN

SPV CLEANING SERVICE MASJID JABAL ARAFAH

MASRUKHIN

CLEANING SERVICE MASJID JABAL ARAFAH

HARUN

CLEANING SERVICE MASJID JABAL ARAFAH

NOVAL PRANANDA

CLEANING SERVICE MASJID JABAL ARAFAH

NURMI TAHING

CLEANING SERVICE MASJID JABAL ARAFAH

ABDUL WAHID

PETUGAS TAMAN MASJID JABAL ARAFAH

NAZARUDDIN

PETUGAS TAMAN MASJID JABAL ARAFAH

AHMAD TAHING

SECURITY MASJID JABAL ARAFAH

JUNAIDIN KALIPANG

SECURITY MASJID JABAL ARAFAH

IRFAN

SECURITY MASJID JABAL ARAFAH