Dalam keseharian kita, maka tidak akan pernah terlepas dalam usaha untuk mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan urusan bekal hari kemudian atau hari akhir. Apabila melulu hanya memikirkan dan mengusahakan urusan dunia, maka tidak akan ada habisnya, dan tahu-tahu yang ada tinggal penyesalan.

Karena itu, adanya agama Islam yang membawa rahmat kepada seluruh umat manusia, menuntut kita untuk selalu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam kitab suci Al-Quran.